کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   مجموعه مقالات و اشعار استاد بدیع الزمان فروزانفر
مجموعه مقالات و اشعار استاد بدیع الزمان فروزانفر
زبان: فارسی
نویسنده: استاد بدیع الزمان فروزانفر
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎8‎1‎6‎5‎ ‎/‎م‎3‎ ‎ر‎9‎6
مجموعه مقالات و اشعار استاد بدیع الزمان فروزانفر
مجموعه مقالات و اشعار استاد بدیع الزمان فروزانفر
کتابفروشی دهخدا، تهران، ۱۳۵۱ش.
شرح پدیدآور: مجموعه مقالات و اشعار استاد بدیع الزمان فروزانفر / با مقدمه دکتر زرین کوب، بکوشش: عنایت الله مجیدی
با مقدمه: دکتر عبدالحسین زرین کوب
به کوشش: عنایت الله مجیدی
قطع: وزيرى و وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت