کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   حقوق   /   قانون اساسی ژاپن
قانون اساسی ژاپن
عنوان موازی: ‎The constitution of Japan
زبان: فارسی، انگلیسی
به کوشش: ریاست جمهوری، اداره‌ کل‌ قوانین‌ و مقررات‌ کشور
رده کنگره: ‎K‎N‎X‎ ‎2‎0‎6‎4‎/‎5‎1‎9‎4‎6‎ ‎/‎آ‎6
قانون اساسی ژاپن
ریاست جمهوری، معاونت‌ پژوهش‌، تدوین‌ و تنقیح‌ قوانین‌ و مقررات‌ کشور، اداره‌ چاپ‌ و انتشار، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۹ش.
شرح پدیدآور: ویراستار فرزانه کشاورز
ویراستار: فرزانه کشاورز
قطع: رقعى
نوع جلد: شومیز
تنالگان: تهیه‌کننده‌ دفتر توافقهای‌ بین‌ المللی