کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   دیوان فرّخی یزدی
دیوان فرّخی یزدی
عنوان فرعی: همراه با اشعار نویافته
شاعر: محمد فرخی یزدی
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎6‎4‎2‎6‎ ‎1‎3‎9‎1
دیوان فرّخی یزدی
دیوان فرّخی یزدی
مولی، چاپ اول، تهران، ۱۴۳۳ق. برابر ۱۳۹۱ش.
شرح پدیدآور: به کوشش حسین مسرت
سرشناسه: فرخی یزدی ، محمد ۱۲۶۷-۱۳۱۸
با مقدمه: محمدعلی اسلامی ندوشن
به کوشش: حسین مسرت
رده دیویی: ۸فا ۱/۴
قطع: وزيرى
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۷۱-۸۵-۴
همچنین نگاه کنید
محمد فرخی یزدی محمد فرخی یزدی (شاعر)
محمدعلی اسلامی ندوشن محمدعلی اسلامی ندوشن (با مقدمه)
حسین مسرت حسین مسرت (به کوشش)
مولی مولی (ناشر)