کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   قرآن و علوم قرآنی   /   تاریخ جمع قرآن کریم
تاریخ جمع قرآن کریم
زبان: فارسی
نویسنده: محمد رضا جلالی نائینی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎7‎2‎/‎4‎ ‎/‎ج‎8‎ ‎ت‎2
تاریخ جمع قرآن کریم
تاریخ جمع قرآن کریم
انتشارات سخن، چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۰ش.
شرح پدیدآور: تاریخ جمع قرآن کریم / تألیف محمدرضا جلالی نائینی، با مقدمه احمد مهدوی دامغانی.
سرشناسه: جلالی نائینی، محمدرضا، ۱۲۹۱-
با مقدمه: احمد مهدوی دامغانی
رده دیویی: ۲۹۷/۱۹
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک: ۰-۱۱۹-۳۷۲-۹۶۴-۹۷۸
همچنین نگاه کنید
محمد رضا جلالی نائینی محمد رضا جلالی نائینی (نویسنده)
احمد مهدوی دامغانی احمد مهدوی دامغانی (با مقدمه)
انتشارات سخن انتشارات سخن (ناشر)