کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه قاجار
روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه قاجار
زبان: فارسی
نویسنده: ناصرالدین شاه قاجار
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎3‎6‎9‎ ‎/‎ر‎8‎7
روزنامۀ خاطرات ناصرالدّین شاه قاجار
روزنامۀ خاطرات ناصرالدّین شاه قاجار
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، تهران
شرح پدیدآور: روزنامۀ خاطرات ناصرالدّین شاه قاجار (از ربیع الاول ۱۲۸۳ تا جمادی الثانی ۱۲۸۴ ق): به انضمام شرح کامل سفرنامۀ اول خراسان/ [تألیف ناصرالدین شاه قاجار]؛ به کوشش مجید عبدامین.
سرشناسه: ناصرالدین شاه قاجار، ۱۲۴۷-۱۳۱۳ ق
شناسه افزوده: عبدامین، مجید، ۱۳۴۱-، مصحح، ویراستار
ویراستار: مجید عبدامین
مصحح: مجید عبدامین
رده دیویی: ۹۵۵/۰۷۴۵۰۴۲
شابک: ۴-۵۱-۵۹۴۲-۶۰۰-۹۷۸
فروست: مجموعۀ انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات دکتر محمود افشار ؛ ۱۹۳ و گنجینه اسناد و تاریخ ایران؛ ۵۷
همچنین نگاه کنید
ناصرالدین شاه قاجار ناصرالدین شاه قاجار (نویسنده)
مجید عبدامین مجید عبدامین (ویراستار)
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار (ناشر)
انتشارات سخن انتشارات سخن (ناشر همکار)