کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ   /   آغاز و انجام تاریخ
آغاز و انجام تاریخ
زبان: فارسی
مترجم: محمدحسن لطفی
رده کنگره: ‎D‎ ‎1‎3‎ ‎/‎ی‎2‎ ‎آ‎6
آغاز و انجام تاریخ
آغاز و انجام تاریخ
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۳ش.
شرح پدیدآور: آغاز و انجام تاریخ / نوشتۀ کارل یاسپرس / ترجمۀ محمدحسن لطفی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: فلسفۀ تاریخ؛ ۳
آثار مرتبط
۱. Vom Ursprung und Ziel der Geschichte (ترجمه برای)
نویسنده: کارل یاسپرس
همچنین نگاه کنید
محمدحسن لطفی محمدحسن لطفی (مترجم)
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی شرکت سهامی انتشارات خوارزمی (ناشر)