کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   قانون در منظر فقه
قانون در منظر فقه
زبان: فارسی
نویسنده: آیة الله سید محمد حسینی شیرازی
مترجم: محمد ناصری
رده کنگره: ‎‎‎B‎‎‎P‎‎‎ ‎‎‎1‎‎‎8‎‎‎3‎‎‎/‎‎‎5‎‎‎ ‎‎‎/‎‎‎ف‎‎‎7‎‎‎ ‎‎‎ح‎‎‎5
قانون در منظر فقه
قانون در منظر فقه
الشجرة الطیبة، چاپ اول، نجف، ۱۳۹۸ش. برابر 2019م.
شرح پدیدآور: قانون در منظر فقه/ آیت الله العظمی حاج سید محمد حسینی شیرازی/ مترجم : دکتر محمد ناصری
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
اهدا کننده: الشجرة الطیبة
همچنین نگاه کنید
آیة الله سید محمد حسینی شیرازی آیة الله سید محمد حسینی شیرازی (نویسنده)
محمد ناصری محمد ناصری (مترجم)
الشجرة الطیبة الشجرة الطیبة (ناشر)