کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ   /   زینت المجالس
زینت المجالس
زبان: فارسی
نویسنده: مجد الدین محمد الحسینی
رده کنگره: ‎D‎ ‎1‎9‎9‎/‎3‎ ‎/‎م‎3‎ ‎ز‎9
زینتُ المجالس
زینتُ المجالس
انتشارات کتابخانه سنائی
شرح پدیدآور: زینت المجالس/ تألیف: مجدالدین محمد الحسینی متخلص بمجدی/ مصحح احمد احمدی
مصحح: احمد احمدی
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت