کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تراجم   /   رسالت تشیع در دنیای امروز (گفتگویی‌ دیگر با هانری‌ کربن‌)
رسالت تشیع در دنیای امروز (گفتگویی‌ دیگر با هانری‌ کربن‌)
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎5‎5‎/‎3‎ ‎/‎م‎3‎ ‎ط‎2
رسالت تشیع در دنیای امروز (گفتگویی‌ دیگر با هانری‌ کربن‌)
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۰ش.
شرح پدیدآور: تالیف محمدحسین طباطبائی؛ مقدمه‌ و توضیحات‌ از علی احمدی میانجی، هادی خسرو شاهی؛ پیشگفتار از هانری‌ کربن‌
با مقدمه: علی احمدی میانجی و هادی خسروشاهی
قطع: رقعى
نوع جلد: شومیز
فروست: طباطبائی‌، محمدحسین‌، ۱۳۶۰ - ۱۲۸۱. مجموعه‌ آثار؛ ۲
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
این‌ کتاب‌ در سال‌ ۱۳۳۹ تحت‌ عنوان‌ کتب‌ تشیع‌ در ۳۸۰ صفحه‌ چاپ‌ گردیده‌ و در سال‌ ۱۳۵۷ پس‌ از تجدیدنظر تحت‌ عنوان‌ شیعه‌ مجموعه‌ مذاکرات‌ با پروفسور کربن‌ در ۵۰۰ صفحه‌ منتشر گردید.