کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   سیبقي الحبُّ سیَّدي ..
سیبقي الحبُّ سیَّدي ..
زبان: عربی
نویسنده: نزار قبانی
رده کنگره: ‎P‎J‎A‎ ‎4‎8‎8‎8‎ ‎/‎ب‎2‎ ‎س‎9
سیبقي الحبُّ سیَّدي ..
سیبقي الحبُّ سیَّدي ..
منشورات نزار قبانی، چاپ سوم، بیروت، 1987م.
شرح پدیدآور: سیبقي الحبُّ سیَّدي ... / نزار قبانی
سرشناسه: قبانی، نزار، ۱۹۲۲-۱۹۹۸ م.
قطع: جيبى
نوع جلد: مقوایی
همچنین نگاه کنید
نزار قبانی نزار قبانی (نویسنده)
منشورات نزار قبانی منشورات نزار قبانی (ناشر)