کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   الکبریت فی یدی و دویلاتکم من ورق...
الکبریت فی یدی و دویلاتکم من ورق...
زبان: فارسی
نویسنده: نزار قبانی
رده کنگره: ‎P‎J‎A‎ ‎4‎8‎8‎8‎ ‎/‎ب‎2‎ ‎ک‎3
الکبریت فی یدی و دویلاتکم من ورق...
الکبریت فی یدی و دویلاتکم من ورق...
منشورات نزار قبانی، چاپ اول، بیروت، ۱۹۸۹ق.
شرح پدیدآور: الکبریت فی یدی و دویلاتکم من ورق.../ نزار قبانی
سرشناسه: قبانی، نزار، ۱۹۲۳-۱۹۹۸ م
قطع: جيبى
نوع جلد: مقوایی
همچنین نگاه کنید
نزار قبانی نزار قبانی (نویسنده)
منشورات نزار قبانی منشورات نزار قبانی (ناشر)