کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   منبع شناسی زبان تازی
منبع شناسی زبان تازی
عنوان برابر: مَعْرفَةٌ مَصادِرِ الُّغَةِ الْعَربِیَّةِ فی اللُّغاتِ الْأٌوربیَّة
زبان: انگلیسی
رده کنگره: ‎Z‎ ‎7‎0‎5‎2‎ ‎/‎خ‎2‎ ‎م‎6
منبع شناسی زبان تازی
منبع شناسی زبان تازی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۱۳۸۵ش.
شرح پدیدآور: مَعْرفَةٌ مَصادِرِ الُّغَةِ الْعَربِیَّةِ فی اللُّغاتِ الْأٌوربیَّة - منبع شناسی زبان تازی (به زبان‌های اروپایی)/ به اهتمام: رامین خانبگی
به اهتمام: رامین خانبگی
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
همچنین نگاه کنید
رامین خانبگی رامین خانبگی (به اهتمام)
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (ناشر)