کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کتابشناسی و کتابداری، کتاب، کتابت، صنعت و تجارت کتاب   /   تذکره نویسی فارسی در هند و پاکستان
تذکره نویسی فارسی در هند و پاکستان
عنوان فرعی: متضمن‌ شرح‌ تذکره‌های‌ شعرائی‌ که‌ در هند و پاکستان‌ به‌ تالیف‌ در آمده‌ است‌ و نام‌ تذکره‌های‌ فارسی‌ که‌ در خارج‌ از هند و پاکستان‌ تالیف‌ شده‌
زبان: فارسی
نویسنده: علیرضا نقوی
سرعنوان موضوعی: ادبیات فارسی > تاریخ و نقد > کتابشناسی، ادبیات فارسی > کشورهای خارج، شاعران‌ پ‍اک‍س‍ت‍ان‍ی‌ (ف‍ارس‍ی‌ زب‍ان‌) > سرگذشتنامه و کتابشناسی، شاعران‌ ه‍ن‍دی (فارسی هندی) > سرگذشتنامه و کتابشناسی
رده کنگره: ‎Z‎ ‎3‎3‎6‎9‎ ‎/‎ش‎7‎ ‎ن‎7
تذکره نویسی فارسی در هند و پاکستان
تذکره نویسی فارسی در هند و پاکستان
انتشارات علمی، تهران، ۱۳۴۳ش.
شرح پدیدآور: نگارش علی رضا نقوی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: در اصل‌ پایان‌نامه‌ علیرضا نقوی‌ (دکترا- دانشگاه‌ تهران‌) تحت‌ عنوان‌ "تذکره‌نویسی‌ فارسی‌ در هند و پاکستان‌" است‌.
کتابنامه‌: ص‌. ۸۲۶ - ۷۹۹؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
همچنین نگاه کنید
علیرضا نقوی علیرضا نقوی (نویسنده)
انتشارات علمی انتشارات علمی (ناشر)