کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ   /   ترجمه مقدمه ابن خلدون
ترجمه مقدمه ابن خلدون
زبان: فارسی
مترجم: محمد پروین گنابادی
رده کنگره: ‎D‎ ‎1‎6‎/‎7‎ ‎/‎الف‎2‎ ‎م‎1‎7‎0‎4‎
مقدمه ابن خلدون
مقدمه ابن خلدون
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۵ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: عبدالرحمن بن خلدون؛ ترجمه محمد پروین گنابادی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۶۴-۴۴۵-۲۵۵-۰
توضیح: مصور، نمونه‌.
کتابنامه.
آثار مرتبط
مقدمه ابن خلدون ۱. مقدمه ابن خلدون (ترجمه برای)
نویسنده: عبدالرحمن ابن خلدون
دار الکتاب العربی، بیروت، 2005م.، با مقدمه: محمد اسکندرانی
دارالجیل، چاپ اول، بیروت، ۲ش.