کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کلام و عقاید   /   مباحثی درباره حوزه
مباحثی درباره حوزه
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎3‎3‎/‎8‎5‎ ‎/‎م‎3‎ ‎م‎6
مباحثی درباره حوزه
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمة الله، چاپ اول، قم، ۱۳۷۶ش.
شرح پدیدآور: گردآمده در سخنرانیهای استاد محمدتقی مصباح یزدی
قطع: رقعى
نوع جلد: شومیز
تنالگان: تدوین‌ واحد مجموعه‌ آثار [موسسه‌ آموزشی‌ و پژوهشی‌ امام‌ خمینی‌ قدس‌ سره‌]
فروست: مجموعه‌ آثار استاد محمدتقی‌ مصباح‌ یزدی‌؛ ج‌.۵ : انتشارات‌ موسسه‌ آموزشی‌ و پژوهشی‌ امام‌ خمینی‌؛۷
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌