کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تراجم   /   نوشتارهایی در معرفی و تبیین شخصیت و اندیشه‌های آیت‌الله العظمی سید محمدهادی میلانی (ره)
نوشتارهایی در معرفی و تبیین شخصیت و اندیشه‌های آیت‌الله العظمی سید محمدهادی میلانی (ره)
زبان: فارسی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎5‎5‎/‎3‎ ‎/‎م‎9‎ ‎م‎7
نوشتارهایی در معرفی و تبیین شخصیت و اندیشه‌های آیت‌الله العظمی سید محمدهادی میلانی (ره)
نوشتارهایی در معرفی و تبیین شخصیت و اندیشه‌های آیت‌الله العظمی سید محمدهادی میلانی (ره)
نشر سهل، چاپ اول، قم، ۱۳۹۵ش.
شرح پدیدآور: مقالات: نوشتارهایی در معرفی و تبیین شخصیت و اندیشه‌های آیت‌الله میلانی./ به کوشش: سید محمدعلی ایازی و حسن پویا
سرشناسه: میلانی، سید محمدهادی، ۱۲۷۴-۱۳۵۴
به کوشش: حسن پویا و سید محمدعلی ایازی
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک: ۷-۳-۹۲۶۴۶-۹۶۴-۹۷۸