کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   تذکره انجمن ناصری
تذکره انجمن ناصری
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎3‎5‎4‎6‎ ‎/‎م‎4‎ ‎ت‎4
تذکره انجمن ناصری و تذکره مجدیه
تذکره انجمن ناصری و تذکره مجدیه
انتشارات بابک، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.
شرح پدیدآور: تذکره انجمن ناصری به همراه تذکره مجدیه تألیف میرزا ابراهیم خان مدایح نگار تفرشی با مقدمه ایرج افشار
با مقدمه: استاد ایرج افشار
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور