کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   مکاتبات ایران و انگلیس درباره پناهندگی فرهاد میرزا
مکاتبات ایران و انگلیس درباره پناهندگی فرهاد میرزا
زبان: فارسی
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎3‎1‎0‎ ‎/‎م‎3‎ ‎م‎7
مکاتبات ایران و انگلیس درباره پناهندگی فرهاد میرزا
مکاتبات ایران و انگلیس درباره پناهندگی فرهاد میرزا
انتشارات بابک، تهران
شرح پدیدآور: مکاتبان ایران و انگلیس درباره پناهندگی فرهاد میرزا به کوشش: میرهاشم مُحدّث
به کوشش: میر هاشم محدث
قطع: رقعى
نوع جلد: شومیز
همچنین نگاه کنید
میر هاشم محدث میر هاشم محدث (به کوشش)
انتشارات بابک انتشارات بابک (ناشر)