کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   شرح حدیث بساط
شرح حدیث بساط
زبان: عربی، فارسی
نویسنده: قاضی سعید قمی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎4‎5‎ ‎/‎غ‎8‎0‎2‎ ‎ق‎2
شرح حدیث بساط
شرح حدیث بساط
کتابخانه ملی ملک، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
شرح پدیدآور: شرح حدیث بساط، یا حدیث غمامه (سحابه) / تألیف: قاضی سعید قمی، تحقیق و تصحیح و مقدمه: کتابخانه ملی ملک،
سرشناسه: قاضی سعید قمی، محمد سعید بن محمد مفید، ۱۰۴۱-۱۱۰۳ ق.
تحقیق: کتابخانه ملی ملک
رده دیویی: ۲۹۷/۲۱۸
قطع: وزيرى
شابک: ۰-۲۳-۵۶۰۴-۹۶۴
همچنین نگاه کنید
قاضی سعید قمی قاضی سعید قمی (نویسنده)
کتابخانه ملی ملک کتابخانه ملی ملک (تحقیق)