کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   سفرنامه کرمان و بلوچستان
سفرنامه کرمان و بلوچستان
زبان: فارسی
نویسنده: فیروز میرزا فرمانفرما
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎4‎8‎1‎ ‎/‎ف‎9‎ ‎س‎7
سفرنامه کرمان و بلوچستان
سفرنامه کرمان و بلوچستان
انتشارات بابک، تهران، ۱۳۶۰ش.
به کوشش: منصوره اتحادیه
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
همچنین نگاه کنید
فیروز میرزا فرمانفرما فیروز میرزا فرمانفرما (نویسنده)
منصوره اتحادیه منصوره اتحادیه (به کوشش)
انتشارات بابک انتشارات بابک (ناشر)