کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   فهرس مخطوطات مکتبة کوپریلی
فهرس مخطوطات مکتبة کوپریلی
زبان: عربی
به کوشش: رمضان ششن، جواد ایزکی، جمیل آقیکار
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی عربی > فهرستها، نسخه های خطی ترکی > فهرستها، نسخه های خطی فارسی > فهرستها، نسخه های خطی > ترکیه > استانبول > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎ک‎9‎ ‎ف‎9
فهرس مخطوطات مکتبة کوپریلی
فهرس مخطوطات مکتبة کوپریلی
مرکز الأبحاث للتاریخ و الفنون و الثقافةالاسلامیة، ترکیه، ۱۴۰۶ق.، 3 جلد
شرح پدیدآور: الدکتور رمضان ششن، جواد ایزکی ،جمیل آقیکار؛تقدیم اکمل‌الدین احسان‌اوغلی
با مقدمه: اکمل الدین احسان اوغلو
قطع: رحلى
نوع جلد: گالینگور
فروست: Manuscripts catalogue series; ۱