کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   صحائف الابرار بوظائف الاسحار
صحائف الابرار بوظائف الاسحار
زبان: فارسی، عربی
نویسنده: آیة الله سید محمد طباطبائی یزدی
نسخه‌های خطی و عکسی از کتاب:
صحائف الابرار بوظائف الاسحار صحائف الابرار بوظائف الاسحار
زبان: فارسی، عربی
نویسنده: آیة الله سید محمد طباطبائی یزدی
کاتب: محمّد اهری
تاریخ کتابت: ۱۳۲۷ق.
شماره نسخه عکسی: م/۷۵