کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فلسفه اسلامی   /   منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران
منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران
زبان: چندزبانه
رده کنگره: ‎B‎B‎R‎ ‎1‎1‎ ‎/‎آ‎5‎ ‎م‎8
منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران از عصر میرداماد و میرفندرسکی تا زمان حاضر
منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران از عصر میرداماد و میرفندرسکی تا زمان حاضر
سلسله انتشارات انجمن فلسفه، مشهد، ۱۳۵۵ش.
محقق: جلال الدین آشتیانی
با مقدمه: هانری کربن
با تعلیق: جلال الدین آشتیانی
رده دیویی: ۸۹/۱
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
اهدا کننده: علی صدرائی خوئی
همچنین نگاه کنید
جلال الدین آشتیانی جلال الدین آشتیانی (محقق)
هانری کربن هانری کربن (با مقدمه)
علی صدرائی خوئی علی صدرائی خوئی (اهدا کننده)