کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تفسیر   /   العروة الوثقی
العروة الوثقی
عنوان فرعی: تفسیر سورة الحمد
زبان: عربی
نویسنده: شیخ بهاء الدین عاملی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎0‎2‎ ‎/‎ع‎4‎ ‎ش‎9
العروة الوثقی
العروة الوثقی
دار القرآن الکریم، چاپ اول، قم، ۱۴۱۲ق.
شرح پدیدآور: للشیخ البهائی محمد بهاء الدین العاملی؛ صححه و حققه و علق علیه اکبر ایرانی قمی
محقق: اکبر ایرانی قمی
با تعلیق: اکبر ایرانی قمی
مصحح: اکبر ایرانی قمی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌
همچنین نگاه کنید
شیخ بهاء الدین عاملی شیخ بهاء الدین عاملی (نویسنده)
اکبر ایرانی قمی اکبر ایرانی قمی (محقق)
دار القرآن الکریم دار القرآن الکریم (ناشر)