کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کلام و عقاید   /   رستاخیز
رستاخیز
زبان: عربی، فارسی، انگلیسی
نویسنده: احمد سجادی
سرعنوان موضوعی: رستاخیز، مرگ > ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌، رستاخیز > جنبه های قرآنی، مرگ > احادیث
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎2‎2‎/‎5‎ ‎/‎س‎3‎ ‎ر‎5
رستاخیز
رستاخیز
حوزه علمیه اصفهان، مرکز تحقیقات رایانه‌ای، چاپ هشتم، اصفهان، ۱۳۹۲ش.
شرح پدیدآور: [احمد سجادی]
سرشناسه: سجادی، سیداحمد
رده دیویی: ۲۹۷/۴۴
قطع: خشتى
نوع جلد: گالینگور
یادداشت: کتابنامه: ص. ۲۲۲- ۲۲۵ و ص. ع. به انگلیسی: Afterlife: islamic perspective و بالای عنوان: یوم الحق
اهدا کننده: مصطفی مطبعه چی اصفهانی