کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تصوف و عرفان   /   تسنیم المقربین
تسنیم المقربین
عنوان فرعی: شرح فارسی منازل السائرین خواجه عبد الله انصاری
عنوان موازی: Tasnim-Al Moqarrabin : a persian commentary on Manazel-al Sa-erin
زبان: عربی
نویسنده: شمس الدین محمد تبادکانی طوسی
سرعنوان موضوعی: عرفان > متون قدیمی تا قرن 14ق.، تصوف > متون قدیمی تا قرن14، انصاری،عبدالله بن محمد، ٣٩٦-٤٨١ق. > منازل السائرین > نقد و تفسیر
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎8‎2‎/‎6‎ ‎/‎الف‎2‎ ‎م‎9‎0‎4‎2‎2‎
تسنیم المقربین
تسنیم المقربین
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
شرح پدیدآور: شمس الدین محمد تبادکانی طوسی
مصحح: سید محمد طباطبایی بهبهانی (منصور)
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۶۴-۶۶۹۰-۱۹-x
فروست: کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی؛٨١
توضیح: کتابنامه:ص.۵۸۷ ـ۵۹۰،همچنین به صورت زیر نویس.
نمونه.