کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تصوف و عرفان   /   مقامات معنوی عرفان دو عارف نامی ابی اسمعیل خواجه عبدالله انصاری و شمس الدین محمد لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی
مقامات معنوی عرفان دو عارف نامی ابی اسمعیل خواجه عبدالله انصاری و شمس الدین محمد لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی
عنوان فرعی: ترجمه و تفسیر منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری
زبان: فارسی
نویسنده: محسن بینا
سرعنوان موضوعی: انصاری،عبدالله بن محمد، ٣٩٦-٤٨١ق. > منازل السائرین > نقد و تفسیر، حافظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، - ۷۹۲ق > عرفان، عرفان > متون قدیمی تا قرن 14ق.
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎8‎2‎/‎6‎ ‎/‎م‎8‎ ‎آ‎9
مقامات معنوی عرفان دو عارف نامی ابی اسمعیل خواجه عبدالله انصاری و شمس الدین محمد لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی
مقامات معنوی عرفان دو عارف نامی ابی اسمعیل خواجه عبدالله انصاری و شمس الدین محمد لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی
مدرسه عالی شهید مطهری، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۲ش.، 4 جلد
شرح پدیدآور: بقلم محسن بینا
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
توضیح: واژه نامه.