کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فلسفه اسلامی   /   مهر استاد
مهر استاد
عنوان فرعی: سیره علمی و عملی استاد جوادی آملی (دام ظله)
عنوان موازی: Benignity of master: the theoretical and practical conduct of ayatullah Javadi Amoli
زبان: فارسی
گردآورنده: دار الاسراء
سرعنوان موضوعی: جوادی‌ آم‍ل‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۲ -
رده کنگره: ‎B‎B‎R‎ ‎1‎3‎3‎8‎ ‎/‎ج‎9‎ ‎ی‎8‎5
مهر استاد
مهر استاد
دار الاسراء، چاپ اول، قم، ۱۳۸۱ش.
شرح پدیدآور: ویرایش سعید بندعلی
ویراستار: سعید بندعلی
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک: ‎۹۶۴-۵۹۸۴-۷۵-۰
تنالگان: تحقیق‌ و تنظیم‌ مرکز نشر اسراء
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
چاپ‌ دوم‌: اردیبهشت‌: ۱۴۵۰۰ :۱۳۸۳ ریال‌.
همچنین نگاه کنید
دار الاسراء دار الاسراء (گردآورنده)
آیة الله عبدالله جوادی آملی آیة الله عبدالله جوادی آملی
سعید بندعلی سعید بندعلی (ویراستار)