کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   جواب المسائل التبانیات
جواب المسائل التبانیات
رده کنگره: ‎B‎‎‎P‎ ‎2‎0‎9‎/‎7‎ ‎/‎ع‎8‎ ‎ر‎5
رسائل الشریف المرتضی
رسائل الشریف المرتضی
دار القرآن الکریم، قم، ۱۴۰۵ق.، 4 جلد
شرح پدیدآور: تقدیم و اشراف تحمد الحسینی؛اعدادمهدی رجائی
اشراف: سید احمد حسینی اشکوری
ج1و2و3 با اشراف: سید احمد حسینی اشکوری
ج 1و2و3 به کوشش: مهدی رجائی
ج4 به کوشش: سید احمد حسینی اشکوری
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: کتابنامه به صورت زیرنویس.
نسخه‌های خطی و عکسی از کتاب:
اجوبة مسائل التبانیات اجوبة مسائل التبانیات
مخطوطة آستان قدس رضوی، کتابخانه‌ مرکزی‌.
کاتب: شیخ عربانه
تاریخ کتابت: ذی القعده ۶۷۶ق.
شماره نسخه عکسی: ع/۱۵۶