کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   چهار کتاب اصلی علم رجال
چهار کتاب اصلی علم رجال
زبان: فارسی
نویسنده: آیت الله سید علی حسینی خامنه ای
آثار مرتبط
الأصول الأربعة فی علم الرجال ۱. الأصول الأربعة فی علم الرجال (ترجمه با عنوان)
مترجم: ماجد غرباوی
مجمع جهانی اهل بیت(ع)، قم، ۱۴۱۴ق.
همچنین نگاه کنید
آیت الله سید علی حسینی خامنه ای آیت الله سید علی حسینی خامنه ای (نویسنده)