کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   الرسائل العشر
الرسائل العشر
زبان: عربی
نویسنده: شیخ طوسی
رده کنگره: ‎B‎‎‎P‎ ‎1‎8‎1‎/‎6‎ ‎/‎ر‎5‎ ‎ط‎9
الرسائل العشر
الرسائل العشر
موسسة النشر الاسلامی، قم، ۱۳۶۳ش.
شرح پدیدآور: ابی جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی(۴۶۰ - ۳۸۵ )
با مقدمه: محمد واعظ زاده خراسانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فروست: جامعه‌ مدرسین‌ حوزه‌ ‌علمیه‌ قم‌. دفتر ‌انتشار‌ات‌ ‌اسلامی‌؛ ۲۰۸
توضیح: شامل‌ مقدمه‌‌ا‌ی‌ مبسوط درباب‌ سرگذشت‌ شیخ‌ طوسی‌ به‌قلم‌ محمد و‌ا‌عظز‌اده‌ خر‌اسانی‌.
کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
نمایه.
اهدا کننده: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی