کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کلیات اسلام   /   مجموعه رشیدیه (شامل کتاب های توضیحات رشیدی، مفتاح التفاسیر، سلطانیه، لطایف الحقایق)
مجموعه رشیدیه (شامل کتاب های توضیحات رشیدی، مفتاح التفاسیر، سلطانیه، لطایف الحقایق)
زبان: عربی
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
سرعنوان موضوعی: تفاسیر شیعه > قرن 8ق.، اسلام > متون قدیمی تا قرن 14، اخلاق اسلامی > م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍‍ی‌ ت‍‍ا ق‍رن‌ ۱۴
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎1‎ ‎/‎ر‎5‎5‎ ‎م‎3
مجموعه رشیدیه (شامل کتاب های توضیحات رشیدی، مفتاح التفاسیر، سلطانیه، لطایف الحقایق)
مجموعه رشیدیه (شامل کتاب های توضیحات رشیدی، مفتاح التفاسیر، سلطانیه، لطایف الحقایق)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.
شرح پدیدآور: رشیدالدین فضل الله همدانی؛ تحقیق و مقدمه هاشم رجب زاده
سرشناسه: رشیدالدین‌ فضل‌ الله‌، ‏‫۶۴۸؟ - ‏۷۱۸ق.‬
محقق: هاشم رجب زاده
با مقدمه: هاشم رجب زاده
رده دیویی: ۲۹۷/۰۴
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۲۰۳-۰۶۲-۷
فروست: ‏‫مرکز پژوهشی میراث مکتوب ؛ ‏‫۲۵۲ .‏‫نسخه برگردان‬؛ ‏‫۱۲
یادداشت: نسخه برگردان نسخه خطی شماره ۲۲۳۵ کتابخانه کاخ گلستان، کتابت ۷۰۶ه.