کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   منطق   /   علم ما به عالم خارج به‌ عنوان‌ زمینه‌ای‌ برای‌ بکاربردن‌ روش‌ علمی‌ در فلسفه‌
علم ما به عالم خارج به‌ عنوان‌ زمینه‌ای‌ برای‌ بکاربردن‌ روش‌ علمی‌ در فلسفه‌
زبان: فارسی
نویسنده: برتراند راسل
مترجم: منوچهر بزرگمهر
سرعنوان موضوعی: منطق ریاضی، فلسفه
رده کنگره: ‎B‎C‎ ‎1‎3‎5‎ ‎/‎ر‎2‎ ‎ع‎8
علم ما به عالم خارج به‌ عنوان‌ زمینه‌ای‌ برای‌ بکاربردن‌ روش‌ علمی‌ در فلسفه‌
علم ما به عالم خارج به‌ عنوان‌ زمینه‌ای‌ برای‌ بکاربردن‌ روش‌ علمی‌ در فلسفه‌
بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۹ش.
شرح پدیدآور: تالیف برتراند راسل؛ ترجمه منوچهر بزرگمهر
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ع۸ ر۲
فروست: بنگاه‌ ترجمه‌ و نشر کتاب‌؛ ۳۱۰: مجموعه‌ آثار فلسفی‌؛ ۱۱
آثار مرتبط
۱. OUR KNOWLEDGE of THE EXTERNAL WORLD (ترجمه برای)
نویسنده: برتراند راسل
همچنین نگاه کنید
برتراند راسل برتراند راسل (نویسنده)
منوچهر بزرگمهر منوچهر بزرگمهر (مترجم)
بنگاه ترجمه و نشر کتاب بنگاه ترجمه و نشر کتاب (ناشر)