کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کلام و عقاید   /   بدایة المعارف الالهیة فی شرح عقائد الامامیة
بدایة المعارف الالهیة فی شرح عقائد الامامیة
زبان: عربی
نویسنده: آیة الله سید محسن خرازی
سرعنوان موضوعی: مظفر، محمدرضا، ۱۹۶۴ - ۱۹۰۴ > ع‍ق‍ای‍د‌الام‍ام‍ی‍ه‌، کلام شیعه امامیه، شیعه امامیه > عقاید
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎1‎1‎/‎5‎ ‎/‎ع‎7‎0‎2‎3‎ ‎م‎5‎8 , ‎B‎P‎ ‎2‎1‎1‎/‎5‎ ‎/‎م‎5‎8‎ ‎ع‎7‎0‎2‎3
المطبوع من الكتاب:
بدایة المعارف الالهیة فی شرح عقائد الامامیة
جماعة ‌المدرسین‌ فی‌ ‌الحوزه‌ ‌العلمیه‌ بقم‌، موسسه‌ ‌النشر ‌الاسلامی‌، چاپ اول، قم، ۱۳۶۶ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: تالیف محمدرضا المظفر؛محاضرات محسن الخرازی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
این‌ کتاب‌ در سال‌ ۱۴۰۹ق‌. = ۱۳۶۷- توسط مرکز مدیریت‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ منتشر شده‌‌است‌.
بدایة المعارف الالهیة فی شرح عقائد الامامیة
بدایة المعارف الالهیة فی شرح عقائد الامامیة
جماعة ‌المدرسین‌ فی‌ ‌الحوزه‌ ‌العلمیه‌ بقم‌، موسسه‌ ‌النشر ‌الاسلامی‌، چاپ چهارم، قم، ۱۴۱۷ق.، 2 جلد
شرح پدیدآور: تالیف محمدرضا المظفر؛محاضرات محسن الخرازی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فروست: جماعه‌ المدرسین‌ بقم‌، موسسه‌ النشر الاسلامی‌؛ ۷۴۱، ۷۴۲
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
این‌ کتاب‌ در سال‌ ۱۴۰۹ = ۱۳۶۷ توسط مرکز مدیریت‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ و در سال‌ ۱۳۷۳ توسط جماعه‌ المدرسین‌ بقم‌، موسسه‌ النشر الاسلامی‌ در دو جلد مجزا منتشر شده‌ است‌ .
آثار مرتبط
عقائد الأمامیة ۱. عقائد الأمامیة (شرح برای)
نویسنده: شیخ محمد رضا مظفر
• عقائد الامامیه، مکتبة نینوی الحدیثة، چاپ اول، تهران، اشراف: آیة الله سید ابوالقاسم موسوی خویی، با مقدمه: حامد حفی داود
• عقائد الامامیه، موسسة الامام علی(ع)، چاپ اول، قم، ۱۴۱۷ق.، محقق: محمدجواد طریحی، با تعلیق: محمدجواد طریحی
• عقائد الامامیه، مرکز الأبحاث العقائدیة، قم، ۱۴۲۲ق.