کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   فهرستگان نسخه های خطی ایران (فنخا)
فهرستگان نسخه های خطی ایران (فنخا)
عنوان موازی: الفهرس الموحد للمخطوطات الایرانیة
زبان: فارسی
به کوشش: مصطفی درایتی
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی > ایران > فهرستگان ها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎0‎ ‎/‎الف‎9‎ ‎د‎3‎6
فهرستگان نسخه های خطی ایران (فنخا)
فهرستگان نسخه های خطی ایران (فنخا)
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران، 10 جلد
شرح پدیدآور: به کوشش مصطفی درایتی
سرشناسه: درایتی‌، مصطفی‌،‏‫ ۱۳۳۴- ‏، گردآورنده
ویراستار: مجتبی درایتی
رده دیویی: ۰۱۱/۳۱
قطع: رحلى كوچك
نوع جلد: گالینگور
شابک جلد 35: ۸-۳۰۶-۴۴۶-۹۶۴-۹۷۸
شابک جلد 36: ۲-۳۱۱-۴۴۶-۹۶۴-۹۷۸
شابک جلد 37: ۹-۳۱۲-۴۴۶-۹۶۴-۹۷۸
شابک جلد 38: ۶-۳۱۳-۴۴۶-۹۶۴-۹۷۸
شابک جلد 39: ۳-۳۱۴-۴۴۶-۹۶۴-۹۷۸
شابک جلد 40: ۷-۳۱۶-۴۴۶-۹۶۴-۹۷۸
شابک جلد 41: ۴-۳۱۷-۴۴۶-۹۶۴-۹۷۸
شابک جلد 42: ۱-۳۱۸-۴۴۶-۹۶۴-۹۷۸
شابک جلد 43: ۸-۳۱۹-۴۴۶-۹۶۴-۹۷۸
شابک جلد 44: ۴-۳۲۰-۴۴۶-۹۶۴-۹۷۸
شابک جلد 45: ۶-۳۹۷-۴۴۶-۹۶۴-۹۷۸
فروست: نسخه شناسی؛ ۱
یادداشت: ‏‫ص.ع. به انگلیسی: ‭Mostafa Derayati. Union catalogue of Iran manuscripts. و مندرجات: ج.۱. آئین- اجوبه.- ج.۲. احادیث - ارثماطیقی.- ج.۳. ارجاع - اشیاء.- ج.۴. اصابه - انژکسیون.- ج.۵. الانساب - بسیط.- ج.۶. البشائر - تخبیس.- ج.۷. تجوهر - ترتیل.- ج.۸. ترجام - تقریظی.- ج.۹. تقسیمات - جامه.- ج.۱۰. الجانب - جوامع و ج. ۲-۴ (چاپ اول: ۱۳۹۰) و ج. ۵- ۱۰ (چاپ اول: ۱۳۹۱)