کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تراجم   /   کنگره بزرگداشت آیة الله السید یزدی (قدس سره)
کنگره بزرگداشت آیة الله السید یزدی (قدس سره)
زبان: فارسی، عربی
نویسنده: آیة الله سید محمدکاظم طباطبائی یزدی (صاحب عروه)
سرعنوان موضوعی: فقه جعفری > قرن14
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎5‎5‎/‎3‎ ‎/‎ی‎4‎ ‎الف‎2 , ‎B‎P‎ ‎1‎5‎4‎/‎5‎ ‎/‎ی‎4‎ ‎ج‎2 , ‎B‎P‎ ‎1‎8‎3‎/‎5‎ ‎/‎ی‎4‎ ‎ک‎9 , ‎B‎P‎ ‎1‎9‎0‎/‎1‎ ‎/‎م‎7‎0‎2‎ ‎الف‎8
المطبوع من الكتاب:
فراتر از روش «آزمون و خطا» زمانه و کارنامه آیت الله العظمی آقا سید محمدکاظم طباطبایی یزدی
فراتر از روش «آزمون و خطا» زمانه و کارنامه آیت الله العظمی آقا سید محمدکاظم طباطبایی یزدی
موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ۱۳۸۹ش.، 17 جلد
شرح پدیدآور: علی ابوالحسنی
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۳۴-۲۳-۵
توضیح: کتابنامه: [۷۱۱]-۷۲۹
مصور.
السید محمد کاظم الیزدي، سیرته وأضواء علی مرجعیته ومواقفه ووثائقه السیاسیة
السید محمد کاظم الیزدي، سیرته وأضواء علی مرجعیته ومواقفه ووثائقه السیاسیة
ذوی القربی، چاپ اول، قم، ۱۴۲۷ق. برابر 2006م.
شرح پدیدآور: کامل سلمان الجبوری
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک: ۹۶۴-۵۱۸-۱۰۲-X
یادداشت: کتابنامه: ص. ۷۹۵- ۸۰۸؛ همچنین به صورت زیرنویس
العروة الوثقی
العروة الوثقی
موسسة النشر الاسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۳۰ق. برابر ۱۳۸۹ش.، 17 جلد
شرح پدیدآور: محمد کاظم الطباطبائی الیزدی
سرشناسه: یزدی‌، سیدمحمدکاظم‌ بن‌ عبدالعظیم‌، ‏‫۱۲۴۷؟ - ‏۱۳۳۸؟ ق.‬
رده دیویی: ۲۹۷/۳۴۲
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک (ج.1): ۹۷۸-۹۶۴-۴۷۰-۹۱۰-۴
ملحق العروة الوثقی
ملحق العروة الوثقی
موسسة النشر الاسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۳۲ق.، 17 جلد
شرح پدیدآور: محمدکاظم الطباطبائی الیزدی
سرشناسه: یزدی‌، سیدمحمدکاظم‌ بن‌ عبدالعظیم‌، ‏‫۱۲۴۷؟ - ‏۱۳۳۸؟ ق.‬
رده دیویی: ۲۹۷/۳۴۲
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۴۷۰-۷۱۳-۱
فروست: موسسه النشر الاسلامی؛ ۸۷۶
یادداشت: کتابنامه به صورت زیرنویس و این اثر جلد ششم کتاب العروة الوثقی می باشد
حاشیة کتاب المکاسب
حاشیة کتاب المکاسب
موسسة طیبة لاحیاء التراث، چاپ دوم، قم، ۱۴۲۹ق.، 17 جلد
شرح پدیدآور: تالیف السید محمدکاظم الطباطبایی الیزدی؛ تحقیق عباس محمد آل سباع القطیفی
محقق: عباس آل سباع قطیفی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک (ج.1): ۹۷۸-۹۶۴-۲۵۶۰-۴۵-۵
شابک (ج.2): ۹۷۸-۹۶۴-۲۵۶۰-۴۶-۲
شابک (ج.3): ۹۷۸-۹۶۴-۲۵۶۰-۴۷-۹
فروست: موسسة طیبة لاحیاء التراث؛۲۱،۲۲،۲۳
رسالة فی منجزات المریض
رسالة فی منجزات المریض
مرکز مطالعات و تحقیقات فقه الثقلین، چاپ اول، قم، ۱۴۳۱ق.، 17 جلد
شرح پدیدآور: محمدکاظم الطباطبائی الیزدی
سرشناسه: یزدی‌، محمدکاظم‌ بن‌ عبدالعظیم‌، ۱۲۴۷؟-۱۳۳۸؟ق‌.
محقق: مرکز مطالعات و تحقیقات فقه الثقلین
رده دیویی: ۲۹۷/۳۷۸
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۸۰-۱۱-۱
یادداشت: کتابنامه: ص. [۲۳۷]- ۲۴۲؛ همچنین به صورت زیرنویس
سؤال و جواب
سؤال و جواب
مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۰ش.، 17 جلد
شرح پدیدآور: به‌ اهتمام‌ مصطفی‌ محقق‌ داماد؛ دستیاران‌ تحقیق‌ محمد مدنی‌ بجستانی‌، حسن‌ وحدتی‌‌ شبیری‌
سرشناسه: یزدی‌، سیدمحمدکاظم‌ بن‌ عبدالعظیم‌، ‏‫۱۲۴۷؟ - ‏۱۳۳۸؟ ق.‬
محقق (ج.1): محمود مدنی بجستانی و حسن وحدتی شبیری
به کوشش (ج.1): دکتر سید مصطفی محقق داماد
به کوشش (ج.2): آیة الله رضا استادی
رده دیویی: ۲۹۷/۳۴۲۳
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک (ج.1): ۹۷۸-۹۶۴-۶۵۶۷-۲۷-۶
شابک (ج.2): ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۰۳۴-۳-۴
یادداشت: نمایه و کتابنامه به صورت زیرنویس و شامل دو جلد اول و دوم می باشد
رسالة فی حکم الظن فی الصلاة و بیان کیفیة صلاة الاحتیاط
رسالة فی حکم الظن فی الصلاة و بیان کیفیة صلاة الاحتیاط
خدادادی، چاپ اول، قم، ۱۳۹۱ش.، 17 جلد
شرح پدیدآور: تالیف محمدکاظم الطباطبائی الیزدی؛ اعداد علی اکبر زمانی نژاد
به کوشش: علی اکبر زمانی نژاد
رده دیویی: ۲۹۷/۳۵۳
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۰۳۴-۴-۱
یادداشت: کتابنامه به صورت زیرنویس
کتاب التعارض
کتاب التعارض
مدین، چاپ دوم، قم، ۱۴۳۳ق. برابر 2012م.، 17 جلد
شرح پدیدآور: تالیف محمدکاظم الطباطبائی الیزدی؛ تحقیق و تعلیق حلمی عبدالرؤوف السنان
سرشناسه: یزدی، محمدکاظم بن‌ عبدالعظیم، ۱۲۴۷؟- ۱۳۳۸؟ ق.
محقق: حلمی عبدالرؤوف سنان
با تعلیق: حلمی عبدالرؤوف سنان
رده دیویی: ۲۹۷/۳۱
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۸۹۰۱-۰۵-۴
یادداشت: کتابنامه: ص. [۶۱۵]- ۶۱۶؛ همچنین به صورت زیرنویس
اجتماع الامر و النهی
اجتماع الامر و النهی
خدادادی، چاپ اول، قم، ۱۳۹۱ش.، 17 جلد
شرح پدیدآور: تالیف محمدکاظم الطباطبائی الیزدی؛ اعداد محسن الاحمدی الطهرانی
سرشناسه: یزدی، محمدکاظم بن‌ عبدالعظیم، ۱۲۴۷؟- ۱۳۳۸؟ ق.
به کوشش: محسن احمدی
رده دیویی: ۲۹۷/۳۱۲
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۰۳۴-۲-۷
یادداشت: کتابنامه: ص. [۲۷۱]- ۲۷۲؛ همچنین به صورت زیرنویس
حاشیة فرائد الاصول
حاشیة فرائد الاصول
موسسه الخوئی الاسلامیة، چاپ سوم، قم، ۱۴۳۲ق.، 17 جلد
شرح پدیدآور: تقریرا لابحاث محمدکاظم الطباطبائی الیزدی؛ لمولفه محمدابراهیم الیزدی النجفی؛ باشراف محمدحسین سیبویه الحائری
سرشناسه: یزدی نجفی، محمدابراهیم
تقریر درس: آیة الله سید محمدکاظم طباطبائی یزدی (صاحب عروه)
اشراف: محمد حسین سیبویه حائری یزدی
رده دیویی: ۲۹۷/۳۱۲
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک (ج.1): ۹۶۴-۴۹۷-۰۱۵-۲
شابک (ج.2): ۹۶۴-۴۹۷-۰۸۹-۶
شابک (ج.3): ۹۶۴-۴۹۷-۰۹۱-۸
یادداشت: نمایه و کتابنامه به صورت زیرنویس و شامل جلد اول، دوم و سوم از این اثر می باشد.
سه رساله
سه رساله
خدادادی، چاپ اول، قم، ۱۳۹۱ش.، 17 جلد
سرشناسه: یزدی‌، محمدکاظم‌ بن‌ عبدالعظیم‌، ۱۲۴۷؟ - ۱۳۳۸؟ق‌
به کوشش: علی اکبر زمانی نژاد
رده دیویی: ۲۹۷/۰۲
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۰۳۴-۵-۸
یادداشت: این اثر شامل برگزیده ای از سه رساله «الهی نامه و مناجات نامه یا بستان راز و گلستان نیاز»، «الکلم الجامعة و الحکم النافعة» و «الصحیفة الکاظمیة» می باشد.
همچنین نگاه کنید
آیة الله سید محمدکاظم طباطبائی یزدی (صاحب عروه) آیة الله سید محمدکاظم طباطبائی یزدی (صاحب عروه) (نویسنده)
موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (ناشر)
ذوی القربی ذوی القربی (ناشر)
موسسة النشر الاسلامی موسسة النشر الاسلامی (ناشر)
عباس آل سباع قطیفی عباس آل سباع قطیفی (محقق)
موسسة طیبة لاحیاء التراث موسسة طیبة لاحیاء التراث (ناشر)
موسسة فقه الثقلین الثقافیة مرکز مطالعات و تحقیقات فقه الثقلین (محقق)
محمود مدنی بجستانی محمود مدنی بجستانی (محقق (ج.1))
حسن وحدتی شبیری حسن وحدتی شبیری (محقق (ج.1))
دکتر سید مصطفی محقق داماد دکتر سید مصطفی محقق داماد (به کوشش (ج.1))
آیة الله رضا استادی آیة الله رضا استادی (به کوشش (ج.2))
مرکز نشر علوم اسلامی مرکز نشر علوم اسلامی (ناشر (ج.1))
خدادادی خدادادی (ناشر (ج.2))
علی اکبر زمانی نژاد علی اکبر زمانی نژاد (به کوشش)
حلمی عبدالرؤوف سنان حلمی عبدالرؤوف سنان (محقق)
مدین مدین (ناشر)
محسن احمدی محسن احمدی (به کوشش)
محمد حسین سیبویه حائری یزدی محمد حسین سیبویه حائری یزدی (اشراف)
موسسه الخوئی الاسلامیة موسسه الخوئی الاسلامیة (ناشر)