کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تصوف و عرفان   /   فصوص الحکم
فصوص الحکم
زبان: عربی
نویسنده: محی الدین ابن عربی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎8‎3‎ ‎/‎ف‎6‎ ‎الف‎2
فصوص الحکم
الزهراء، چاپ دوم، تهران، آذر ۱۳۷۰ش.
شرح پدیدآور: محی الدین ابن عربی؛ و التعلیقات علیه بقلم ابوالعلا عفیفی
با تعلیق: ابو العلاء عفیفی
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
توضیح: چاپ‌ سوم‌: پائیز ۱۳۷۵؛ بها: ۲۰۰۰۰ ریال‌
آثار مرتبط
شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم ۱. شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم (شرح با عنوان)
نویسنده: علی رضا صدرحسینی
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۶ش.
۲. شرح فصوص الحکم (شرح با عنوان)
نویسنده: داوود قیصری
ممد الهمم در شرح فصوص الحکم شیخ اکبر محی الدین بن عربی ۳. ممد الهمم در شرح فصوص الحکم شیخ اکبر محی الدین بن عربی (شرح با عنوان)
۴. نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص[ابن‌العربی‌] (شرح با عنوان)
المقدمات من کتاب نص النصوص فی شرح فصوص الحکم لمحیی الدین ابن العربی ۵. المقدمات من کتاب نص النصوص فی شرح فصوص الحکم لمحیی الدین ابن العربی (شرح با عنوان)
نویسنده: سید حیدر آملی
انتشارات توس، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۷ش.، با مقدمه: هانری کربن، مصحح: هانری کربن
همچنین نگاه کنید
محی الدین ابن عربی محی الدین ابن عربی (نویسنده)
ابو العلاء عفیفی ابو العلاء عفیفی (با تعلیق)
الزهراء الزهراء (ناشر)