کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   المختارت من الرسائل
المختارت من الرسائل
عنوان فرعی: مجموعه منشئات و فرامین و احکام دیوانی و شرعی و عرفی از قرون پنجم و ششم و هفتم هجری از روی نسخه کتابخانه وزیری (یزد)
گردآورنده: استاد ایرج افشار
سرعنوان موضوعی: نامه های فارسی > قرن 5 ق.، نامه های فارسی > قرن7ق.، نامه های فارسی > قرن 6ق.
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎4‎3‎0‎6‎ ‎/‎م‎3‎2
المختارات من الرسائل
المختارات من الرسائل
انجمن آثار ملی، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۵ش.
شرح پدیدآور: با مقدمه و فهارس به کوشش ایرج افشار
سرشناسه: افشار، ایرج‌، ۱۳۰۴ - ، گردآورنده‌
با مقدمه: استاد ایرج افشار
رده دیویی: ۸فا۶/ ۳۱
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فروست: سلسله انتشارات انجمن آثار ملی؛ ۱۲۸
همچنین نگاه کنید
استاد ایرج افشار استاد ایرج افشار (گردآورنده)
انجمن آثار ملی انجمن آثار ملی (ناشر)