کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   دیوان الوسائل
دیوان الوسائل
زبان: عربی
نویسنده: سید محمد علی بن عدنان غریفی
رده کنگره: ‎P‎J‎A‎ ‎4‎8‎8‎2‎ ‎/‎د‎9‎ ‎ع‎4
دیوان الوسائل
دیوان الوسائل
نشر باقیات، چاپ اول، قم، ۱۴۲۶ق.، 3 جلد
شرح پدیدآور: سماحة آیة الله السید محمد علی بن السید عدنان الغریفی
به کوشش: سید علی عدنانی غریفی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فروست: منشورات قسم الثقافی لمؤسسة الحسنین الخیریة ( خرمشهر )
همچنین نگاه کنید
سید محمد علی بن عدنان غریفی سید محمد علی بن عدنان غریفی (نویسنده)
سید علی عدنانی غریفی سید علی عدنانی غریفی (به کوشش)
دار نشر الباقیات نشر باقیات (ناشر)