کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   مختارات‌ من‌ الشعر العربی‌ الحدیث‌
مختارات‌ من‌ الشعر العربی‌ الحدیث‌
زبان: عربی
نویسنده: مصطفی بدوی
آثار مرتبط
گزیده ای از شعر عربی معاصر ۱. گزیده ای از شعر عربی معاصر (ترجمه با عنوان)
مترجم: غلامحسین یوسفی، یوسف بکار
• گزیده‌ای از شعر عربی معاصر، انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
انتشارات اسپرک، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
همچنین نگاه کنید
مصطفی بدوی مصطفی بدوی (نویسنده)