کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Exploring on Islamic empire: Fatimia history and its sources،2002
Exploring on Islamic empire: Fatimia history and its sources،2002
زبان: انگلیسی
نویسنده: پل ارنست واکر
آثار مرتبط
پژوهشی در یکی از امپراتوریهای اسلامی ۱. پژوهشی در یکی از امپراتوریهای اسلامی (ترجمه با عنوان)
تاریخ فاطمیان و منابع آن
مترجم: فریدون بدره ای
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
همچنین نگاه کنید
پل ارنست واکر پل ارنست واکر (نویسنده)