کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   ‎La divine Comedie
‎La divine Comedie
زبان: ایتالیایی
نویسنده: دانته آلیگیری
آثار مرتبط
کمدی الهی ۱. کمدی الهی (ترجمه با عنوان)
مترجم: شجاع الدین شفا
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، 3 جلد
همچنین نگاه کنید
 دانته آلیگیری دانته آلیگیری (نویسنده)