کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Das meer der seele: mensch،welt und gott in den geschichten des Fariduddin Attar
Das meer der seele: mensch،welt und gott in den geschichten des Fariduddin Attar
زبان: انگلیسی
نویسنده: هلموت ریتر
آثار مرتبط
دریای جان ۱. دریای جان (ترجمه با عنوان)
سیری در آراء و احوال شیخ فریدالدین عطار نیشابوری
مترجم: مهرآفاق بایبردی
مترجم جلد 1: دکتر عباس زریاب خوئی
الهدی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.، 2 جلد
همچنین نگاه کنید
هلموت ریتر هلموت ریتر (نویسنده)