کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   شرح سودی بر حافظ
شرح سودی بر حافظ
زبان: ترکی
نویسنده: احمد سودی بسنوی
سرعنوان موضوعی: حافظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، - ۷۹۲ق > دیوان > نقد و تفسیر، شعر فارسی > قرن8ق. > تاریخ و نقد
آثار مرتبط
دیوان حافظ ۱. دیوان حافظ (شرح برای)
شاعر: شمس الدین محمد حافظ
• دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، موسسه فرهنگی و انتشاراتی گرگان، قم، ۱۳۸۰ش.، مصحح: محمد قزوینی و قاسم غنی
• دیوان کُهنه حافظ، امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۹ش.، به کوشش: استاد ایرج افشار
ترجمه شرح سودی بر حافظ ۲. ترجمه شرح سودی بر حافظ (ترجمه با عنوان)
مترجم: عصمت ستارزاده
• شرح سودی بر حافظ، انتشارات زرین، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۶ش.، 4 جلد
همچنین نگاه کنید
احمد  سودی بسنوی احمد سودی بسنوی (نویسنده)