کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   مذاهب   /   گیتا (بهگود گیتا)
گیتا (بهگود گیتا)
عنوان فرعی: با مقدمه‌ای‌ درباره‌ مبانی‌ فلسفه‌ و مذاهب‌ هند
عنوان موازی: Bhagavad Gita
زبان: فارسی
مترجم: محمد علی موحد
رده کنگره: ‎B‎L‎ ‎1‎1‎3‎8‎/‎6‎2‎ ‎/‎ف‎2
گیتا (بهگود گیتا)
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
شرح پدیدآور: ترجمه محمد علی موحد
قطع: رقعى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک: ‎۹۶۴-۴۸۷-۰۶۸-۹
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
چاپ‌ قبلی‌: بنگاه‌ ترجمه‌ و نشر کتاب‌، ۱۳۴۴.
عنوان‌ دیگر: گیتا: بهگود گیتا‎) Bhagavad Gita‬سرود خدایان‌).
همچنین نگاه کنید
محمد علی موحد محمد علی موحد (مترجم)
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی شرکت سهامی انتشارات خوارزمی (ناشر)