کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فلسفه اسلامی   /   اسرار الحکم فی المفتتح و المختتم
اسرار الحکم فی المفتتح و المختتم
زبان: فارسی
به کوشش: ح.م فرزاد
نویسنده: ملا هادی سبزواری
سرعنوان موضوعی: فلسفه اسلامی
رده کنگره: ‎B‎B‎R‎ ‎1‎2‎2‎8‎ ‎/‎الف‎5
اسرار الحکم
اسرار الحکم
مولی، تهران، ۱۳۶۱ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: تصنیف ملا هادی سبزواری؛ با مقدمه توشیهیکو ایزوتسو؛ به کوشش ح.م. فرزاد
با مقدمه: توشیهیکو ایزوتسو
قطع: رقعى
نوع جلد: مقوایی
همچنین نگاه کنید
ح.م فرزاد ح.م فرزاد (به کوشش)
ملا هادی سبزواری ملا هادی سبزواری (نویسنده)
توشیهیکو ایزوتسو توشیهیکو ایزوتسو (با مقدمه)
مولی مولی (ناشر)