کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تصوف و عرفان   /   تحریر تمهید القواعد صائن الدین علی بن محمد الترکه
تحریر تمهید القواعد صائن الدین علی بن محمد الترکه
زبان: فارسی
نویسنده: آیة الله عبدالله جوادی آملی
سرعنوان موضوعی: ترکه اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، - > ت‍م‍ه‍ی‍د ال‍ق‍واع‍د > ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر، ترکه اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، - > ق‍واع‍د ال‍ت‍وح‍ی‍د > ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر، عرفان > متون قدیمی تا قرن 14ق.، تصوف
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎8‎3‎/‎2‎ ‎/‎ت‎4‎ ‎ق‎9‎0‎2‎2‎3‎
تحریر تمهید القواعد صائن الدین علی بن محمد الترکه
تحریر تمهید القواعد صائن الدین علی بن محمد الترکه
الزهراء، تهران، ۱۳۷۲ش.
شرح پدیدآور: تالیف عبدالله جوادی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. [۸۲۸] - ۸۳۳؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
این‌ کتاب‌ شرحی‌ است‌ بر تمهید القواعد علی‌بن‌ محمد ترکه‌ اصفهانی‌ که‌ خود شرحی‌ است‌ بر قواعد التوحید محمدبن‌ حبیب‌الله‌ ترکه‌ اصفهانی‌.
همچنین نگاه کنید
آیة الله عبدالله جوادی آملی آیة الله عبدالله جوادی آملی (نویسنده)
الزهراء الزهراء (ناشر)