کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تصوف و عرفان   /   جامع الاسرار و منبع الانوار
جامع الاسرار و منبع الانوار
زبان: عربی
نویسنده: سید حیدر آملی
سرعنوان موضوعی: عرفان > متون قدیمی تا قرن 14ق.، توحید، هستی شناسی، فلسفه اسلامی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎8‎3‎/‎2‎ ‎/‎آ‎8‎ ‎ج‎2‎0‎4‎1‎
جامع الاسرار و منبع الانوار به انضمام رساله نقد النقود فی معرفة الوجود
جامع الاسرار و منبع الانوار به انضمام رساله نقد النقود فی معرفة الوجود
وزارت فرهنگ و آموزش عالی،مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
شرح پدیدآور: از تصنیفات حیدر آملی؛ با تصحیحات و دو مقدمه هنری کربین، عثمان اسماعیل یحیی؛ ترجمه مقدمه ها ازجواد طباطبائی
با مقدمه: عثمان اسماعیل یحیی و هانری کربن
مصحح: عثمان اسماعیل یحیی و هانری کربن
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
فروست: انجمن‌ ایرانشناسی‌ فرانسه‌؛ گنجینه‌ نوشته‌های‌ ایرانی‌: شماره‌ ۱۶
توضیح: کتابنامه.
مصور.