کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تصوف و عرفان   /   شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم شیخ اکبر محی الدین ابن عربی
شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم شیخ اکبر محی الدین ابن عربی
زبان: فارسی
نویسنده: جلال الدین آشتیانی
سرعنوان موضوعی: ابن عرب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۶۳۸ - ۵۶۰ق‌. > ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌، قیص‍ری‌، داودب‍ن‌ م‍ح‍م‍ود، - ۷۵۱ق‌ > م‍ق‍دم‍ه‌ ق‍ی‍ص‍ری‌، عرفان > متون قدیمی تا قرن 14ق.، تصوف > متون قدیمی تا قرن14
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎8‎3‎/‎5‎ ‎/‎م‎4‎2‎ ‎ص‎4
شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم شیخ اکبر محی الدین ابن عربی
شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم شیخ اکبر محی الدین ابن عربی
حوزه علمیه قم،دفتر تبلیغات‌ ‌اسلامی‌، مرکز ‌انتشار‌ات‌، چاپ دوم، قم، ۱۳۷۰ش.
شرح پدیدآور: تالیف جلال الدین آشتیانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فروست: دفتر تبلیغات‌ اسلامی‌، حوزه‌ علمیه‌ قم‌؛۶۹
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. ۹۶۲ - ۹۵۹؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
این‌ کتاب‌ شرحی‌ است‌ بر مقدمه‌ قیصری‌، داود قیصری‌ که‌ خود شرحی‌ است‌ بر فصوص‌ الحکم‌ ابن‌عربی‌.
آثار مرتبط
۱. شرح فصوص الحکم (شرح برای مقدمه)
نویسنده: داوود قیصری