کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فلسفه و مذهب   /   جستارهای فلسفی
جستارهای فلسفی
زبان: فارسی
مترجم: میرشمس الدین ادیب سلطانی
رده کنگره: ‎B‎ ‎1‎6‎4‎9‎ ‎/‎م‎5‎ ‎ر‎2‎3
جستارهای فلسفی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.
شرح پدیدآور: نوشته برتراند راسل؛ ترجمه شمس الدین ادیب سلطانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: کتابنامه‌: ص‌.[۲۷۳] - ۲۷۵؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌
در سال‌ ۱۳۴۷ تحت‌ عنوان‌ "مسائل‌ فلسفه‌" با ترجمه‌ منوچهر بزرگمهر توسط خوارزمی‌ منتشر شده‌ است‌
آثار مرتبط
۱. The Problems of philosphy (ترجمه برای)
نویسنده: برتراند راسل
همچنین نگاه کنید
میرشمس الدین ادیب سلطانی میرشمس الدین ادیب سلطانی (مترجم)
امیرکبیر امیرکبیر (ناشر)